Just believe

Ask me anythingNext pageArchive

"Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem."

- Nieznany (via czasem-trzeba)

(via dym-z-papierosa)

(Source: skinnysperfection, via werqmerq)